روزنامه اسرار : تمجید بیل گیتس از تجربیات چین در شیوه مقابله با ویروس کرونا

در روزنامه اسرار asrarnews.ir مطلب تمجید بیل گیتس از تجربیات چین در شیوه مقابله با ویروس کرونا مشاهده می کنید
بیل گیتس مؤسس مایکروسافت معتقد است تجربیات چین تغییراتی مهم و اساسی در شیوه مقابله جهان با ویروس کرونا ایجاد کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت asrarnews.ir