روزنامه اسرار : تشریح دستگیری جمشید شارمهد از زبان وزیر اطلاعات

در روزنامه اسرار asrarnews.ir مطلب تشریح دستگیری جمشید شارمهد از زبان وزیر اطلاعات مشاهده می کنید
وزیر اطلاعات جزئیات جدیدی درخصوص دستگیری جمشید شارمهد ارائه کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت asrarnews.ir