روزنامه اسرار : زنی که غاز می چراند!

در روزنامه اسرار asrarnews.ir مطلب زنی که غاز می چراند! مشاهده می کنید
خبرنیوز نوشت:هرچند غاز چراندن کنایه از بیکاری است اما زنی در کشور چین با چراندن غازها به درآمد خوبی رسیده و چندین نفر را هم در مزرعه اش شاغل کرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت asrarnews.ir