روزنامه اسرار : روحانی مسئولیت گرانی بنزین را بپذیرد

در روزنامه اسرار asrarnews.ir مطلب روحانی مسئولیت گرانی بنزین را بپذیرد مشاهده می کنید
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اینکه رئیس جمهور مسئولیت شوک بزرگ افزایش قیمت بنزین را به گردن وزارت کشور بیاندازد، قابل قبول نیست؛روحانی باید مسئولیت این اقدام را بپذیرد.
ممنون بابت بازدید از سایت asrarnews.ir