روزنامه اسرار : از «وزیر مالیه شدن نصرالملک» تا «سقف ارزی ورود لیست ممنوعه»

در روزنامه اسرار asrarnews.ir مطلب از «وزیر مالیه شدن نصرالملک» تا «سقف ارزی ورود لیست ممنوعه» مشاهده می کنید

موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی بیست و پنجمین روز بهمن ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت asrarnews.ir