روزنامه اسرار : شرکت در انتخابات به خاطر اصل نظام است

در روزنامه اسرار asrarnews.ir مطلب شرکت در انتخابات به خاطر اصل نظام است مشاهده می کنید
امام جمعه موقت یزد گفت: شرکت در انتخابات به معنای رضایت از وضعیت اداره کشور نیست بلکه شرکت در انتخابات به خاطر اصل نظام است.
ممنون بابت بازدید از سایت asrarnews.ir