روزنامه اسرار : Yemen: Houthis claim downing Tornado fighter jet

در روزنامه اسرار asrarnews.ir مطلب Yemen: Houthis claim downing Tornado fighter jet مشاهده می کنید
The Houthi rebel group claimed Saturday it downed a Tornado fighter jet belonging to the Arab coalition.
ممنون بابت بازدید از سایت asrarnews.ir